WiększaMniejszyNormalny
AKTUALNOŚCI
16.11.2019.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
wyprawka szkolna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
01.09.2011.
 
 
 
CHOSZCZNO „Wyprawka Szkolna” – to pomoc finansowa przyznawana uczniom klas I-III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum na zakup podręczników szkolnych. Wnioski należy składać do 10 września w placówce, do której uczeń uczęszcza.

 

Burmistrz Choszczna informuje, iż uczniom z klas I-III szkoły podstawowej oraz III kl. gimnazjum przysługuje pomoc finansowa na zakup podręczników - „Wyprawka Szkolna”. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 złotych netto.
W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, wielodzietność) pomoc dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum może zostać udzielona, gdy dochód w rodzinie przekracza powyższe kryterium dochodowe.
Ponadto pomocy udziela się uczniom : słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,  rodziców zastępczych) złożony w szkole do 10 września 2011 r.
Refundacja wydatków następuje po przedstawieniu przez rodziców (prawnych opiekunów,  rodziców zastępczych) dowodu zakupu podręczników (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, rachunku, paragonu).

Irena Kowalska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rewitalizacja w Gminie Choszczno
SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2019 www.choszczno.pl.