WiększaMniejszyNormalny
20.03.2019.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Pokaż uroki naszej gminy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
03.04.2012.
 Konkurs fotograficzny LGR
 
CHOSZCZNO Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym ODKRYWAM ŚWIAT WOKÓŁ MNIE - UROKI OBSZARU LGR „PARTNERSTWO JEZIOR”. Najlepsze prace promować będą LGR i zobaczymy je na Choszczeńskiej Sobótce 2012. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
(tk)
 
Konkurs Fotograficzny
ODKRYWAM ŚWIAT WOKÓŁ MNIE- UROKI OBSZARU LGR „PARTNERSTWO JEZIOR”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
2. Celem konkursu jest ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych  obszaru ośmiu gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Mirosławiec, Pełczyce, Recz, Suchań, Tuczno.
3.   Patronat medialny nad konkursem obejmuje redakcja Głosu Choszczeńskiego.
4.   Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
5. Zdjęcia należy nadsyłać od 02 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2012 r.

I. ZDJĘCIA
1. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnych 1200x1600 pikseli należy nadesłać lub donieść osobiście w formie cyfrowej na CD/DVD na adres biura Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior”, ul. Rynek 6a 73-200 Choszczno.
4.  Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
5. Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy w którym należy podać  tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
7.  Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
8.  Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 Konkurs fotograficzny LGR

II. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Zdjęcia należy nadsyłać od 02 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2012 r.
3. Wszystkie prace obejrzeć będzie można 23 czerwca 2012 r. podczas Choszczeńskiej Sobótki w Choszcznie.

IV. NAGRODY
1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę (nagrody) rzeczową o wartości 400 zł.
2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę (nagrody) rzeczową o wartości 300 zł.
3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę (nagrody) rzeczową o wartości 200 zł.
4.  Osoby dodatkowo wyróżnione w konkursie otrzymają upominki oraz dyplomy.
5.  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy  pamiątkowe za udział w konkursie.
6. Nagrody przekazane zostaną 23 czerwca 2012 r. podczas Choszczeńskiej Sobótki w Choszcznie.
7. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.lgr.choszczno.pl, w lokalnej gazecie „Głos Choszczeński”.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziesz T U T A J
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rewitalizacja w Gminie Choszczno
SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAZ Choszczno
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2019 www.choszczno.pl.