WiększaMniejszyNormalny
22.03.2019.
    
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Kolporter RSS
Choszczno - Jarmark z palmą i babą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
01.03.2018.
Choszczno - Jarmark z palmą i babą CHOSZCZNO. 25 marca, czyli na tydzień przed tegorocznymi świętami, na Placu Jana Pawła II odbędzie się „Jarmark Wielkanocny z Liderem 2018”. 13 gmin z obszaru działania Lidera Pojezierza pochwali się tradycjami, zwyczajami i kulinarnymi smakołykami. My zapraszamy mieszkańców gminy, przede wszystkim do wzięcia udziału w konkursie na palmę i babę wielkanocną.


W imieniu organizatorów zapraszamy do odwiedzenia jarmarku, a poniżej zamieszczamy plakat imprezy i regulamin konkursu na „Palmę i Babę Wielkanocną”.
(tk)
 
 
Choszczno - Jarmark z palmą i babą
   
Regulamin Konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną 2018
        Organizatorem konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 13 gmin z terenu działania „Lider Pojezierza”. Odbędzie się podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem 2018 w Choszcznie.
      1. Cele konkursu
•    Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
•    Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
•    Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
•    Przekaz wartości i tradycji ludowej;
•    Integracja społeczności lokalnej;
•    Promocja dorobku kulturowego wsi;
•    Promocja tradycji i zwyczajów oraz obrzędów kulinarnych związanych ze świętami wielkanocnymi.
      2. Zadanie konkursowe
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy i baby wielkanocne, które oceniane będą w dwóch kategoriach:
•    do 1,5 m wysokości,
•    powyżej 2,5 m wysokości.
Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.
Najciekawsze palmy i baby oceniane będą w kategorii indywidualnej.
     3. Warunki konkursu:
W konkursie mogą brać udział Stowarzyszenia, mieszkańcy z terenu działania Lidera Pojezierza oraz szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury).
     4. Warunki udziału:
•    Praca zbiorowa lub indywidualna;
•    Do konkursu nie może przystąpić osoba, która jest zawodowym cukiernikiem;
•    Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
•    Zgłoszenie palmy i baby do konkursu w podanym niżej terminie.
     5. Miejsce i termin składania prac:
Plac Jana Pawła II „Plac przy kościelny” w Choszcznie w dniu 25 marca 2018 r.
do godz. 13:00 (namiot organizatora wydarzenia Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”).
   6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną i zawierającą następujące informacje:
•    Imiona i nazwiska twórców;
•    Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła.
     7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem w dniu 25 marca 2018 r.
Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej instytucji.
     8. Ocena prac:
•    Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy i baby wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych oraz zakupionych w sklepie;
•    Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Niezależne Jury.
•    Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce
w konkursie na palmę wielkanocną i  I, II, III w konkursie na babę wielkanocną).
•    Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.
     9. Kryteria oceny prac.
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
•    Zgodność z regulaminem konkursu,
•    Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
•    Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
•    Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
•    Estetykę wykonania pracy.
     10. Kontakt:
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Aleja I Maja 6, 74-320 Barlinek - Ewa Stolarska tel. 505-711-328 lub 95-746-03-60
     11. Dane osobowe:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia, który przetwarza dane w celach realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może udzielać informacji dotyczących danych osobowych osób, których dane dotyczą uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych , w oparciu o art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku przy
Alei I Maja 6, zawartych na zgłoszeniach do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Dane osobowe są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rewitalizacja w Gminie Choszczno
SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAZ Choszczno
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Nasze strony
osw

chdk

crs

OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
Copyright © 2019 www.choszczno.pl.