Restauracja w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym
09.10.2008.
Nazwa
Restauracja w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym
Adres
73- 200 Choszczno, ul. Sportowa 1
Telefon
+48 95 765 21 19
 www  www.osw.choszczno.pl
 email  osw@choszczno.pl
Oferta
organizacja imprez okolicznościowych