Darmowa indywidualizacja
24.07.2013.

Darmowa indywidualizacja
 
CHOSZCZNO Od stycznia do czerwca br. we wszystkich naszych szkołach podstawowych realizowany był projekt „Rozwijamy się z indywidualizacją”. Wzięło w nim udział prawie 400 dzieci, a całe przedsięwzięcie kosztowało 315 tys. zł.
 
 
Darmowa indywidualizacja  - To oczywiste, że powinniśmy się cieszyć z tego, że takie zajęcia trafiły także do naszej szkoły. Mój syn ma problemy wymową i już wcześniej odwiedzaliśmy logopedę, a przez te sześć miesięcy opiekę fachowca miał na miejscu – mówi pani MARZENA KUDROWICZ. Dodaje też, że jej syn brał również udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. – Jedne i drugie bardzo polubił i nie ukrywam, że byłoby całkiem fajnie, gdyby od nowego roku szkolnego coś takiego weszło na stałe do programu szkolnego – podsumowując rozmowę podkreśla, że syn przeszedł do trzeciej klasy, a więc jeszcze przez rok mógłby korzystać z tych dodatkowych zajęć.
Niestety projekt zatytułowany „Rozwijamy się z indywidualizacją” zrealizowany z „Indywidualizacji procesu nauczania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (85 procent) oraz Polski (15 procent), to Darmowa indywidualizacja  jednorazowe przedsięwzięcie, które choszczeński magistrat przygotował dla choszczeńskich placówek oświatowych. Prowadzono go od stycznia do czerwca we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy, a całe przedsięwzięcie kierowane było do uczniów klas I-III, zarówno tych, którzy mają problemy w nauce jak i tych najbardziej uzdolnionych. Ci pierwsi mogli skorzystać m.in. ze specjalistycznych zajęć w nauczaniu umiejętności matematycznych, czytania i pisania. Prowadzono też ćwiczenia logopedyczne, socjoterapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Z kolei dla najzdolniejszych przygotowano dodatkowe zajęcia z kształcenia artystycznego oraz języków obcych. EWA KLIŃSKA, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie bardzo chwali cały projekt. – Ważne jest to, co dzieci otrzymały, ale my cieszymy się też z tego, że całe wyposażenie, w tym komputery, które zakupiono na potrzeby tego projektu zostały u nas w szkole – mówi dyrektorka. W załączonym fotoreportażu pokazujemy wybrane tematy z poszczególnych szkół. Dodajmy, że całe przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostało ze środków zewnętrznych, a opisane zajęcia prowadzili nauczyciele i specjaliści z Choszczna.
Tadeusz Krawiec