Burmistrz Choszczna ogłasza
31.07.2014.
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Choszczno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.