Konkurs - Policjant, który mi pomógł
13.05.2015.
Konkurs - Policjant, który mi pomógł
CHOSZCZNO. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Policjant, który mi pomógł”. Jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2015 r.


Konkurs „Policjant, który mi pomógł” odbywa się pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:
- promowanie podstaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie,
- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonych,
- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.policjant.niebieskielinia.pl