Czwarty taki
24.05.2016.
Choszczno - ZHP - Czwarty taki CHOSZCZNO. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego wyróżniła harcmistrza STEFANA SZEMLIJA honorowym tytułem „Seniora Roku 2015 im. hm. Wojciecha Czyżowskiego”. – To oczywiste, że dla mnie jest to wyjątkowe wyróżnienie, ale traktuję je również, jako rodzaj nobilitacji dla naszego środowiska harcerskiego – mówi członek Kręgu Seniorów „Wodawa”.

Choszczno - ZHP - Czwarty taki  Tytuł „Seniora Roku 2015 im. hm. Wojciecha Czyżowskiego” Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego przyznaje od 2012 roku. STEFAN SZEMLIJ jest pierwszym harcerzem z naszego regionu, a czwartym w województwie zachodniopomorskim, który takowy otrzymał.  O przyznaniu tego wyróżnienia decyduje tzw. Referat Seniorów, który w głosowaniu wybiera laureata spośród kandydatów proponowanych przez Kręgi Seniorów z województwa zachodniopomorskiego.
        S. Szemlij harcerzem jest już ponad 50 lat. Przyrzeczenie złożył w 1963 roku, a cztery lata później był już instruktorem. Od tamtej pory prowadził drużyny zuchowe i harcerskie, ale w swoim życiorysie – dokładnie podczas studiów - ma też przygodę z tzw. trudną młodzieżą. Był też komendantem choszczeńskiego szczepu im. mjr. Henryka Sucharskiego, a nawet przez rok - jak podkreśla społecznie - prowadził hufiec. To właśnie m.in. za sprawą działania jego oraz całego Kręgu Seniorów „Wodawa” w 2010 roku przyrzeczenie złożyli reaktywowani w Choszcznie harcerze. Dzisiaj cieszy go fakt, że w naszym mieście jest już gromada zuchowa i drużyna harcerska, ale marzy mu się też utworzenie, najpierw szczepu, a potem hufca.
– To oczywiste, że dla mnie jest to wyjątkowe wyróżnienie, ale traktuję je również, jako rodzaj nobilitacji dla całego naszego środowiska harcerskiego – krótko skomentował to wyróżnienie.
Tadeusz Krawiec