Ważne informacje dla rodziców
27.03.2017.
Ważne informacje dla rodziców CHOSZCZNO. Dostępny jest już wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, jak i również do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w gminie Choszczno w roku szkolnym 2017/2018.
Kryteria rekrutacji do przedszkoli
Kryteria rekrutacji do szkół