Studniówka na Chrobrego...
05.02.2018.
 Studniówka na Chrobrego...
 
CHOSZCZNO. Na balu studniówkowym zabawili się tegoroczni maturzyści, licealiści i technicy z Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie. Tradycyjnego poloneza dr GRZEGORZ JACEK BRZUSTOWICZ otworzył tańcząc w parze z MAGDALENĄ KUBICKĄ.


Tym razem część oficjalną studniówki poprowadzili rodzice maturzystów MAŁGORZATA MAJEWSKA i PIOTR PAWŁOWSKI, natomiast w pierwszych parach poloneza z dyrektorami i nauczycielami zatańczyli: wspomniana wyżej MAGDALENA KUBICKA oraz SZYMON ZARZECKI, ALEKSANDRA JASIUKIEWICZ, ANNA WOLNIAK i KLAUDIA SMOŁA. Za dobre serce, za trud wychowania i zaangażowanie w pracy dydaktycznej, w imieniu maturzystów rodzicom oraz całej społeczności szkoły podziękowali PATRYCJA SOBCZAK i DAWID MARAŃDA. Kwiaty i życzenia dedykowali przede wszystkim swoim wychowawcom, czyli: MAGDALENIE ZIENDZIE, BEACIE GAWRON, ELŻBIECIE LIPIŃSKIEJ, MAŁGORZACIE STAROBRZAŃSKIEJ, MARIOLI PIEŚKIEWICZ, MAGDALENIE PAPROCIE, ALEKSANDRZE GAWLIK, MARLENIE JERZYKOWSKIEJ i EMILII CHRUSTOWSKIEJ. Tradycją studniówkowych balów w Zespole Szkół nr 1 jest to, że po polonezowym korowodzie wybrane pary prezentują się w walcu angielskim. Tym razem najpiękniej zatańczyli go MICHAŁ HŁADUNIUK i M. Kubicka. I tu podobnie jak na balu w Zespole Szkól nr 2, za ten wyczyn pucharami nagrodził ich wiceprzewodniczący rady powiatu JAN KUŹMIŃSKI.
Tadeusz Krawiec