Wypełnij fiszkę

Szanowni Państwo,

Gmina Choszczno przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji związanych z odnową obszaru zdegradowanego oraz realizacją inwestycji mających na celu przeciwdziałanie problemom społecznym i marginalizowanie negatywnych czynników w obszarze środowiskowym, gospodarczym, przestrzenno- funkcjonalnym i technicznym. Jeżeli więc planujecie Państwo realizacje  działań w tych obszarach  z możliwością wykorzystania dotacji unijnych, proszę o określenie na załączonym dokumencie projektów, które chcieliby Państwo realizować i które powinny zostać uwzględnione w Lokalnym  Programie Rewitalizacji dla Gminy Choszczno. Wypełnioną fiszkę projektową uwzględniającą Państwa potrzeby, proszę przesłać do dnia 20.07.2017 r. na adres aaleksiun@gmina.choszczno.pl.

FISZKA DO POBRANIA

I spotkanie i szkolenie Zespołu ds. Rewitalizacji

Dnia 13 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, które miało miejsce w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Członkowie Zespołu zostali zapoznani, przez Sławomir Kozieł z firmy 4CS Sp. z o.o., z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Przedstawiono również członkom Zespołu szczegółowe informacje na temat następujących po sobie działań, które będą realizowane przez Wykonawcę, a mianowicie:

  • Proces gromadzenia danych i ich analizy;
  • Proces delimitacji obszaru;
  • Proces partycypacji społecznej wśród mieszkańców;
  • Formalizowanie zapisów opracowywanego dokumentu.

Należy podkreślić, iż dalszy proces opracowywania koncepcji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie opierał się na dokładnym opisaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak aby obejmowały swoim wsparciem obszar społeczny, gospodarczy, przestrzenno- funkcjonalny oraz techniczny.

Założenia wypracowane podczas pierwszego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną poddane uszczegółowieniu podczas kolejnego spotkania, a także przedstawione mieszkańcom w trakcie planowanych warsztatów rewitalizacyjnych.

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Rewitalizacja jest zespołem działań z zakresu działań społecznych, zmiany zagospodarowania przestrzeni oraz ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

rewitalizacja

Wypełnij ankietę

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu realizowanym w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017 – 2023. Niniejszy dokument będzie podstawą do aplikowania o środki unijne, które posłużą do odnowienia publicznych przestrzeni, budynków, ale również zwiększenia ilości atrakcyjnych dla mieszkańców wydarzeń.

Ze względu na chęć zebrania uwag mieszkańców, zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie oraz udzielenie odpowiedzi pozwalających na efektywniejsze przygotowanie programu rewitalizacji. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na stronie: https://www.interankiety.pl/i/KpGy0laY .

Witamy na stronie!

Witamy Państwa bardzo serdecznie na stronie internetowej dot. projektu realizowanego przez Gminę Choszczno z Funduszy Europejskich „Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno”.

Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje o planie rewitalizacyjnym w Gminie Choszczno.