WiększaMniejszyNormalny
AKTUALNOŚCI arrow Informacje ogólne arrow Nieoczekiwana zmiana zdania...
12.12.2019.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Nieoczekiwana zmiana zdania... Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
18.06.2012.
  Likwidacja sądu
 
CHOSZCZNO Po raz ostatni, a było to pod koniec lutego pisaliśmy o tym, że z siedmiu zaplanowanych, Sądy Rejonowe w Choszcznie i Świnoujściu zachowały status quo. Przypomnijmy, że w wówczas w województwie zachodniopomorskim projekt przewidywał  likwidację pięciu sądów rejonowych podległych Sądowi Okręgowemu w Szczecinie (Choszczno, Myślibórz, Świnoujście, Kamień Pomorski  i Łobez) oraz dwóch sądów podległych Sądowi Okręgowemu w Koszalinie (Drawsko Pomorskie i Sławno). – Wówczas w tej sprawie odbyła się sesja Rady Miejskiej zwołana w trybie pilnym, na której radni sprzeciwili się pomysłowi likwidacji Sądu Rejonowego w Choszcznie. - Nieco wcześniej w naszym magistracie odbyło się spotkanie gdzie dyskutowaliśmy na ten temat z włodarzami Recza, Krzęcina, Drawna, Pełczyc i Bierzwnika, a na koniec swoje stanowisko przedstawiłem na specjalnym spotkaniu z ministrem JAROSŁAWEM GOWINEM – przypomina burmistrz ROBERT ADAMCZYK.  Po tych interwencjach mister zdecydował, że sąd choszczeński zostaje. Na początku czerwca jednak zmienił zdanie i w trzecim projekcie przewiduje odwrotnie działanie, czyli dołączenie Choszczna do Myśliborza. Całą sytuację opisuje sędzia ZBIGNIEW ŁASOWSKI, którego list w całości dołączamy do tego artykułu.
(tk)

 
 
Choszczno, dnia 18 czerwca  2012 roku.


„ Nieoczekiwana zmiana zdania Ministra”


W przeddzień rozpoczęcia Euro 2012, na fali euforii turniejem, minister sprawiedliwości przedstawił swój najnowszy (trzeci z kolei ) projekt rozporządzenia w sprawie reorganizacji sądów. Zakłada on między innymi zniesienie Sądu Rejonowego w Choszcznie i przyłączenie go do sąsiedniego Sądu Rejonowego w Myśliborzu, odwrotnie niż w poprzednim projekcie. Taka diametralna zmiana w tym wypadku może bulwersować, gdyż jest zaprzeczeniem dotychczasowych ustaleń wypracowanych podczas szerokich konsultacji społecznych, w związku z wprowadzaną reformą sądów.
Projekt z lutego 2012 r. pozostawiał bowiem sąd w Choszcznie i rozszerzał zakres jego działalności na obszar właściwości znoszonego sądu w Myśliborzu.  Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 1 marca 2012 r. osobiście przedstawił sytuację obu sądów i względami merytorycznymi uzasadnił potrzebę utrzymania sądu w Choszcznie.
 Nie ulega wątpliwości, że Sąd Rejonowy w Choszcznie obecnie dysponuje 9 etatami sędziowskimi, jednakże liczba ta nie jest współmierna ani do ilości wpływających do niego spraw ani obciążenia pracą poszczególnych sędziów. Wpływ spraw uzasadnia co najmniej dziesięcioosobową obsadę. Zgodnie z przyjętym obecnie przez resort kryterium, znoszone  mają być te sądy, w których orzeka do 9 sędziów łącznie. Kryterium to jest sztucznym, abstrakcyjnym wskaźnikiem, gdyż w uzasadnieniu projektu nie ma ani słowa, co zadecydowało o jego przyjęciu. W każdym razie skróceniem listy znoszonych sądów rejonowych do liczby 79, minister sprawiedliwości nie zapewni sobie spokoju. Zapowiadane są kolejne akcje w ich obronie.
W kwestii zniesienia Sądu Rejonowego w Choszcznie najistotniejszą przesłanką, która powinna być uwzględniona w konsultacjach nad obecnym projektem, jest fakt funkcjonowania w nim Sądu Pracy. Sąd w Choszcznie jako jedyny z listy 79 sądów przeznaczonych do zniesienia posiada bowiem taki sąd. W dodatku od 1 kwietnia 2011r. Sąd Pracy w Choszcznie rozpoznaje także sprawy pracownicze z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Myśliborzu.  W tych okolicznościach zniesienie Sądu Rejonowego w Choszcznie spowoduje likwidację działającego w nim Wydziału Pracy. W tym miejscu odwołam się do słów ministra sprawiedliwości, który osobiście wielokrotnie zapewniał opinię publiczną, że w wyniku reorganizacji, żaden sąd i żaden etat sędziowski nie zostanie zlikwidowany, a obywatele będą mogli wszystkie sprawy, tak jak do tej pory, załatwiać w dotychczasowym miejscu. W przypadku naszego sądu te zapewnienia okazały się nieprawdziwe, albowiem zmiany zaproponowane w nowym projekcie rozporządzenia nieoczekiwane zakładają zniesienie sądu w Choszcznie a tym samym spowodują likwidację działającego tu wydziału pracy. W obowiązującym stanie prawnym Wydział Pracy w Choszcznie nie może bowiem funkcjonować jako wydział zamiejscowy Sądu Rejonowego w Myśliborzu  Jeszcze raz odniosę się do ustaleń poczynionych na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 1 marca 2012 r., gdzie Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oświadczył cyt. „ Przypadek Choszczna i Myśliborza jest mi dobrze znany. Tutaj argumentem, który przemawiał za tym, że zaproponowaliśmy dołączenie większego sądu do mniejszego jest fakt, że w tym mniejszym jest Wydział Pracy. Mam świadomość, że jest to odstępstwo od zasady dołączania sądów mniejszych do większych…”.
Obecna zasadnicza zmiana stanowiska ministerstwa sprawiedliwości w tym zakresie jest niezrozumiała z logicznego punktu widzenia. Skoro w poprzednim, bardziej rygorystycznym projekcie, za utrzymaniem Sądu Rejonowego w Choszcznie ( a nie Sądu Rejonowego w Myśliborzu ) miał przemawiać fakt, że w tym pierwszym funkcjonuje Sąd Pracy, to dlaczego teraz ten argument, świadomie lub nieświadomie, w zamierzeniach resortu został pominięty.  Podkreślić należy, że z chwilą przejęcia spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Myśliborzu, sąd w Choszcznie przejął wyłącznie same obowiązki ( blisko 200 spraw rocznie do rozpoznania ). Pomimo zlikwidowania Sądu Pracy w Myśliborzu nie przekazano- zgodnie z obowiązującymi procedurami- do Sądu Rejonowego w Choszcznie ani pozostałego tam etatu sędziowskiego ani etatów urzędniczych. Gdyby tego dopilnowano, Sąd Rejonowy w Choszcznie w ogóle nie znalazł by się na liście sądów przeznaczonych do zniesienia albowiem dysponowałby teraz 10 etatami sędziowskimi.
Z drugiej strony nie można również bagatelizować słusznych oczekiwań opinii publicznej, dla której decyzja ministra sprawiedliwości w obecnym kształcie może być niezrozumiała i rodzić może brak zaufania do jego słów. Miejscowa społeczność ( w tym prawie pięciotysięczna rzesza obywateli, która podpisała się pod protestem przeciwko likwidacji sądu )  , polegając na zapewnieniach ministra, spokojnie czekała na kolejne kroki resortu w planowanej reformie sądów w  przekonaniu, że Sąd Rejonowy w Choszcznie zostanie utrzymany.  Nowy projekt rozporządzenia  ministra sprawiedliwości zburzył ten spokój i  ponownie wprowadził niepotrzebny ferment i niepokój wokół całej sprawy oraz uczynił zasadnym pytanie ile warte są jego słowa. Takie puste deklaracje ze strony ministra niewątpliwie przynoszą szkody dla tutejszej społeczności, naruszają powagę władzy publicznej i nadwyrężają zaufanie obywateli do swego państwa.  Gdyby choszczeński sąd został zniesiony, to wbrew temu co mówił minister, mieszkańcy naszego powiatu nie załatwią swoich spraw pracowniczych na miejscu, u siebie, tylko będą musieli jeździć z nimi do Sądu Pracy w odległym Myśliborzu. Sąd taki trzeba tam będzie utworzyć na nowo, o czym wypadało wiedzieć opracowując projekt wymienionego na początku aktu prawnego.

Z poważaniem,
Sędzia Sądu Okręgowego
w Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Zbigniew Łasowski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rewitalizacja w Gminie Choszczno
SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2019 www.choszczno.pl.