WiększaMniejszyNormalny
AKTUALNOŚCI
01.04.2020.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2020
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Szansa na 20 tys. zł Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.09.2012.

  Akcja Dotacja

CHOSZCZNO Bezrobotni do 25 roku życia i kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka mają szansę na otrzymanie 20 tys. złotych z przeznaczeniem na założenie własnej fimy. W sumie aż 42 osoby może wziąć udział w projekcie "Akcja Dotacja" do którego zaprasza Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.  To dwuletnie przedsięwzięcie daje także okazję do zatrudnienia doradców do spraw przedsiębiorczości.

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie informuje, że od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. realizuje projekt „Akcja DOTACJA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać 42 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należące do jednej z grup docelowych:
a)    kobiety, w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (ogółem w projekcie 38 kobiet),
b)   bezrobotni do 25 roku życia (6 kobiet, 4 mężczyzn).

W projekcie nie mogą wziąć udziału:
a)    osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu (tj. posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów),
b)    osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 / Działania 6.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
c)    osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych.

Środki finansowe na uruchomienie własnej firmy w kwocie 20 tys. zł otrzyma 37 osób, które zostaną objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym. Przewiduje się zwrot kosztów przejazdu (dla 21osób) i opieki nad osobą zależną (dla 15 osób) w trakcie odbywania szkolenia.

Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będzie dostępny od dnia 14 września 2012 r. na stronach internetowych www.powiatchoszczno.pl, www.pupchoszczno.pl oraz w Biurze Projektu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno, pokój 5 lub 10 (tel. 95 765 70 91 w. 58 lub 31).
 
 Akcja DotacjaOgłoszenie o naborze -
Doradca do spraw przedsiębiorczości

W związku z realizacją projektu „Akcja DOTACJA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie zaprasza do współpracy wszystkie osoby chętne do pełnienia funkcji Doradcy do spraw przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy, w tym zakres obowiązków, wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów, zostały opublikowane na stronie internetowej www.pupchoszczno.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie przy ulicy Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 września 2012 r. w Biurze Projektu,
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, ul. Dąbrowszczaków 13a, pok. 5 lub pok. 10.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rewitalizacja w Gminie Choszczno

  

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

   ...JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2020 www.choszczno.pl.