WiększaMniejszyNormalny
AKTUALNOŚCI arrow Gospodarka Odpadami arrow Nie pal śmieci!
08.04.2020.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2020
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Nie pal śmieci! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.10.2015.
NIE PAL ŚMIECI! TO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
I ŚRODOWISKA!
 
Spalanie śmieci w piecach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500oC) w trakcie, którego do atmosfery trafiają m.in.:
TLENEK WĘGLA (CO) – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu oraz oddziałuje na centralny układ nerwowy. Odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.
DWUTLENEK SIARKI (SO2) – powoduje u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści).
TLENKI AZOTU (NOX) – zwiększają ryzyko zachorowania na zapalenie płuc i bronchit. U roślin powodują uszkodzenia liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych. NIEORGANICZNE ZWIĄZKI CHLORU (HCL).
NIEORGANICZNE ZWIĄZKI FLUORU (HF).
METALE CIĘŻKIE ZALICZNE DO KLASY I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen) i III (ołów, chrom).
DIOKSYNY – związki rakotwórcze. Najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.
 
 UWAGA!!!
 
Odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, powstałej w wyniku spalania odpadów, jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu.

NIE PAL W PIECU!!!

•    plastikowych pojemników i butelek po napojach,
•    kartonów po mleku i sokach,
•    zużytych opon,
•    innych odpadów z gumy,
•    przedmiotów z tworzyw sztucznych,
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem,
•    odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
•    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•    opakowań po farbach i lakierach,
•    pozostałości farb i lakierów,
•    plastikowych toreb z polietylenu,
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych (gazety kolorowe).

POZA OPAŁEM MOŻESZ PALIĆ W PIECU
•    opakowania z papieru, tektury i drewna,
•    odpady kory i korka,
•    trociny, wióry i ścinki,
•    mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

SANKCJE KARNE
•    grzywna w wysokości nawet do 5 000,00 zł lub kara aresztu – art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.) kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.;
•    wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013., poz. 395 ze zm.);
•    wystąpienie przez sąsiadów z powództwem o niezwłoczne zaprzestanie uciążliwych działań np. uporczywego zadymiania – art. 144 i art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121);
•    kontrola nieruchomości – art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.).

SPALANIE LIŚCI, TRAW I INNYCH POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH
Art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Gmina Choszczno zapewnia odbiór selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem oraz w Zakładzie Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 60.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rewitalizacja w Gminie Choszczno

  

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

   ...JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2020 www.choszczno.pl.