Zdobądź fundusze
05.08.2011.

Zdobądź fundusze

 

SZKOLENIE - MAŁE PROJEKTY

Lokalna Grupa Działania "Lider Pojezierza"  i Urząd Miejski w Choszcznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Termin i miejsce szkolenia: 05 września 2011 r., godz. 17.00 ,
Choszczeński Dom Kultury, sala lustrzana , ul. Boh. Warszawy 17.

Uczestnicy szkolenia  zapoznani zostaną ze  szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przygotowania i składania wniosków w ramach konkursu pn. "małe projekty”  w tym z :
1.    Zakresem małych projektów.
2.    Przykładami projektów możliwych do realizacji.
3.    Definicją beneficjenta.
4.    Formą i wysokością  pomocy.
5.    Poziomem dofinansowania.
6.    Warunkami przyznania pomocy.
7.    Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów.

Zgłoszenia przyjmuje Małgorzata Bartoszek – Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych i Koordynator Gminny  Stowarzyszenia Lider Pojezierza, w Urzędzie Miejskim w Choszcznie , pok. 27 , tel. 95 765 93 42
e-mail: mbartoszek@gmina.choszczno.pl .