stypendium szkolne czeka
01.09.2011.

 

CHOSZCZNO Tylko do 15 września Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Można je pobrać w Urzędzie Miejskim przy ulicy Wolności 24, w pokoju nr. 35. 
Burmistrz Choszczna informuje, że do 15 września Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego.
Kryteria, które należy spełnić to:
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 351 złotych netto,
- do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny z sierpnia 2011 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania stypendium szkolnego uzyskają Państwo pod numerem telefonu (95 765 9383).

Irena Kowalska