Fundusze do zdobycia
13.09.2011.

Lider Pojezierza

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza"  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Termin składania wniosków: od 16 września  2011 r. do 14 października 2011 r.

Miejsce składania wniosków: Adres biura: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza" w Barlinku, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Limit środków dostępnych w konkursie:   578 259,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
 
o Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza": www.liderpojezierza.pl o Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimir.pl  
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza" w Barlinku  oraz w punkcie koordynatora: Małgorzata Bartoszek - Koordynator Gminy Choszczno   Stowarzyszenia Lider Pojezierza - tel. 95 765 93 42, e-mail: mbartoszek@choszczno.pl, 
 
Pytania prosimy kierować również na adres email: lgd@liderpojezierza.pl, na forum Lidera Pojezierza oraz telefonicznie: +48 95 746 0360. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przez LGD: warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady LGD  minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji - limit ten wynosi 55% maksymalnej sumy punktów dla tego działania". o Różnicowanie w kierunku działalnośći nierolniczej - wniosek + instrukcja wypełniania o Ekonomiczny Plan Operacji + instrukcja wypełniania EPO