Małe Projekty
26.09.2011.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla „Małych Projektów” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od 14 października  2011r.  do 03  listopada  2011r.

Miejsce składania wniosków:
Adres biura:   Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” w Barlinku, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.
Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie na działanie „Małe projekty”:
777 972,00, PLN.

Limit środków dostępnych w konkursie na działanie „Odnowa i rozwój wsi”:
1 734 835,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
•   Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl
•   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” w Barlinku  oraz w punktach konsultantów LGD w każdej Gminie.

Pytania można kierować również na adres email: lgd@liderpojezierza.pl  i na forum Lidera Pojezierza www.liderpojezierza.pl, telefonicznie: biuro stowarzyszenia +48957460360.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” przez LGD:
jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 70% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.