Wolne stanowisko pracy
13.01.2012.
 
 
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza"

Ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. koordynowania projektów
 
 
- kwestionariusz osobowy
 
- wymagania 
 
- regulamin naboru pracowników