Szukamy kolejowych tradycji
23.01.2012.

 Kolej w Choszcznie

CHOSZCZNO - Gdyby choszczeński dworzec kolejowy mógł opowiadać, to pewnie nie raz zaskoczyłby nas wydarzeniami, które dziś mogłyby być medialnymi sensacjami na skalę Europy i świata – mówią pasjonaci zafascynowani historią kolejnictwa. Na dowód przytaczają fakt, że w 1873 roku na jednej z tutejszych bocznic odpoczywał sobie… słoń. Przynajmniej na razie nie udało się im ustalić ile kosztowała go podróż z Londynu do Wrocławia, ale za to w zachowanych dokumentach znaleźli potwierdzenie, że 25 lat przed opisywanym słoniem, podróż koleją z Choszczna do Szczecina trwała godzinę i 46 minut. Wówczas za przyjemność jazdy w 50-osobowym wagonie trzeba było zapłacić około 10 groszy. – Być może już wkrótce takich historii poznamy więcej – burmistrz ROBERT ADAMCZYK zdradza, że magistrat podjął już działania w kierunku utworzenia izby tradycji kolejowej, która miałaby powstać w budynku obecnego dworca, który gmina przejęła od PKP.
 
 Kolej w Choszcznie
 
O pomyśle reaktywacji nieczynnej linii kolejowej nr 410 Połczyn Zdrój – Barlinek pisaliśmy w artykule „Prawo jazdy na drezynę”. Przypomnijmy, że w lipcu br. włodarze gmin z: Barlinka, Choszczna, Drawna, Kalisza Pomorskiego, Mirosławca, Pełczyc, Połczyna Zdroju, Wierzchowa i Złocieńca oraz  marszałek województwa zachodniopomorskiego OLGIERD GEBLEWICZ i DARIUSZ TRZCIŃSKI, prezes zarządu Kolei Bałtyckiej SA podpisali list intencyjny zakładający współpracę w ramach projektu zatytułowanego „Rewitalizacja nieczynnej linii kolejowej nr 410 na odcinku: Połczyn-Zdrój - Złocieniec - Wierzchowo - Mirosławiec - Kalisz Pomorski - Drawno - Choszczno - Pełczyce - Barlinek dla celów rozwoju turystyki aktywnej - Bałtycka Kolej Turystyczna".
 
 Kolej w Choszcznie
 
Odtwarzanie kolejowej historii
Wspomnianą na wstępie historię słonia znajdziemy też w książce „Ostatnie stulecie miasta Arnswalde”. To właśnie w niej autor dr GRZEGORZ JACEK BRZUSTOWICZ opisuje w m.in. początki choszczeńskiego kolejnictwa, przytacza dokładne daty uruchomienia połączeń z Kaliszem Pomorskim i Barlinkiem, a w rozdziale dotyczącym gospodarki przytacza też fakty mówiące o tym, że przy fabryce cukierków czynne były trzy linie wąskotorowe łączące Choszczno ze Sławęcinem, Warszynem (gm. Dolice) i Przybysławiem (gm. Krzęcin). – Te dane znane są tylko największym fanom historii kolei, ale o tym, że powojenne dzieje, rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny naszej gminy nierozerwalnie wiążą się z grupą kolejarzy, którzy przybyli tu 22 sierpnia 1945 roku z DOKP Kraków i, że to oni kreowali tempo rozwoju i wizerunek Choszczna, wie już zdecydowanie więcej – przypomina burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Tu podkreśla, że zdecydowanie więcej o historii choszczeńskiego kolejnictwa wiedziała LONGINA WALESIAK, zmarła w ubiegłym roku nestorka choszczeńskiej kultury. Jest przekonany, że w Choszcznie jeszcze wielu pamięta Dom Kultury Kolejarza, a szczególnie jej relacje dotyczące „Spotkań pokoleń kolejarskich” czy też działających pod egidą Związku Zawodowego Kolejarzy zespołów Lutnia i Sygnał. Mieszkańcy gminy, a szczególnie byli kolejarze żałują, że dokładnie 10 lat temu PKP zlikwidowała choszczeński skansen kolejowy, bo dzisiaj idealnie wpisałby się w opisywane projekty.
 
  Kolej w Choszcznie
 
Szukamy kolejowych pamiątek
- W tej chwili trwa inwentaryzacja torowiska. Zwróciliśmy się też do PKP CARGO o przekazanie parowozów Ty51-183 i Ok1-325 wraz z dwoma wagonami, które do niedawna znajdowały się m.in. w choszczeńskim skansenie. W budynku dworca zamierzamy utworzyć kolejową izbę, w której prezentowalibyśmy również kolejowe makiety, natomiast na peronie 1A oraz promenadzie przylegającej do jeziora Klukom umiejscowilibyśmy wspomniane parowozy. Zdaję sobie sprawę, że to duże wyzwanie, ale chcielibyśmy by w jego realizację włączyli się także mieszkańcy naszej gminy. Szczególnie zwracamy się do tych, którzy mogliby pomóc w zlokalizowaniu pamiątek związanych z historią choszczeńskiej, zachodniopomorskiej i polskiej kolei. Liczymy głównie na zdjęcia, plany, mapy czy dokumenty. Jeśli nie przekazanie, to przynajmniej pozwolenie na wykonanie kopi, które udostępnilibyśmy zwiedzającym. Myślę, że w ten sposób każdy z nas mógłby przyczynić się nie tylko do promocji Choszczna, kolejnictwa na Pomorzu Zachodnim, ale przede wszystkim podkreślenia kolejowego charakteru naszego miasta – podsumowuje R. Adamczyk.
Tadeusz Krawiec

Jeśli posiadasz pamiątki, zdjęcia, dokumenty lub jakąkolwiek wiedzę dotyczącą historii  choszczeńskiej kolei – podziel się z nami.
Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie
tel. 95 765 9327 - kolej@choszczno.pl