DOFINANSOWANIE
24.01.2012.
LGR Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Stowarzyszenia Lokalna  Grupa  Rybacka  „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie informuje o możliwości składania za pośrednictwem stowarzyszenia wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:
 
1) Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Limit dostępnych środków – 1 445 200,00 zł, w tym:
a) sektor publiczny – 565 000,00 zł,
b) sektor gospodarczy i społeczny – 880 200,00 zł;

2) Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Limit dostępnych środków wynosi 880.200,00 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

3) Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Limit dostępnych środków wynosi 880 200,00 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

4) Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Limit dostępnych środków – 1 438 339,70 zł, w tym:
a)    sektor publiczny – 600 219,85 zł,
b)    sektor gospodarczy i społeczny – 838 119,85 zł.

 

Termin ogłoszenia informacji o naborze wniosków: 17.01.2011 r.
Termin składania wniosków: od  01.03.2012 r. do 13.04.2012 r.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – 2 egzemplarze w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej (płyta CD), osobiście, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie, przy ulicy Rynek 6a, 73-200 Choszczno; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są:
• w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie,
• na stronie internetowej stowarzyszenia: www.lgr.choszczno.pl ,             
• na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: www.wzp.pl lub www.lgr.wzp.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie: tel./faks 95 763 3879 i kom.: 503 132 972 oraz drogą e-mailową lgr@choszczno.pl.