DOTACJE Z FUNDUSZU DAROWIZN FUNDACJI ORANGE
17.02.2012.

Fundacja Orange, w ramach Funduszu Darowizn, finansuje projekty i inicjatywy ukierunkowane na niesienie pomocy dzieciom i młodzieży.

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, domy dziecka i jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Wsparcie obejmuje projekty w następujących obszarach:

  • edukacja (wyrównywanie szans edukacyjnych/ wykorzystanie nowych technologii w edukacji)
  • zdrowie (ochrona zdrowia / pomoc niepełnosprawnym / ułatwianie komunikacji osobom niepełnosprawnym i chorym)
  • kultura i sztuka oraz dziedzictwo narodowe.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz znajdujący się na stronie Fundacji Orange.

Nabór wniosków trwa do 29 lutego 2012 r.

Szczegółowe informacje - na stronie organizatora.