KONKURS OTWARTA SZKOŁA
17.02.2012.
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w IV edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z przedszkola/szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w czterech obszarach tematycznych: „Edukacja obywatelska”, „Włączanie rodziców w życie szkoły”, „Otwarte zarządzanie szkołą” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2012 roku.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu i wypełnij zgłoszenie w generatorze on-line.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do 1 czerwca 2012 r.

Więcej informacji, inspiracje, dobre praktyki na stronie konkursu: www.otwartaszkola.org