PROGRAM STYPENDIALNY "KLASA BGŻ"
17.02.2012.
Program stypendialny Klasa BGŻ pomoże Ci zrealizować marzenia, zdobyć wykształcenie w jednym z renomowanych liceów w Polsce, nauczy patrzeć na świat z optymizmem, zyskać pewność siebie.

Otrzymać stypendium i wziąć udział w programie może absolwent szkoły gimnazjalnej, który:
•    dobrze się uczy  (średnia ocen co najmniej 5,0),
•    jest w trudnej sytuacji materialnej (pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum socjalnego tj. 910,00 zł),
•    mieszka na wsi, w małym mieście lub mieście powiatowym (ziemskim),
•    chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
•    lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna)
•    zostanie zarekomendowany przez Dyrektora Gimnazium lub Nauczyciela szkoły macierzystej.

Początek naboru do programu na rok szkolny 2012 - 2013 - 16 lutego 2012 r.
Podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez ucznia formularza rekrutacyjnego on-line oraz nadesłanie wymaganych dodatkowych dokumentów na adres:
Fundacja BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16,
01- 211 Warszawa
z dopiskiem: "Klasa BGŻ" najpóźniej do dnia 31 marca 2012
Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.bgz.pl