LGD "LIDER POJEZIERZA" INFORMUJE
21.02.2012.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla „Małych Projektów” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Planowany termin składania wniosków: 16.04. - 11.05.2012 r.
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” w Barlinku, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
Konsultacji w sprawie opracowania wniosku udziela Konsultant Gminny - Małgorzata Bartoszek  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie, pok. 27  , tel. 95 765 93 24, 698 621 105.