Dofinansowanie szkolnych pracowni komputerowych "Jeden uczeń - Jeden komputer"
23.02.2012.
1 marca rusza wiosenna edycja dofinansowania szkolnych pracowni komputerowych „Jeden uczeń – Jeden komputer”.
O dotację mogą występować: szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola oraz uczelnie wyższe, a do zdobycia nawet 1500 zł.
UWAGA!!!
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku - ilość pracowni ograniczona!!!

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych od 1 września 2013 r. zajęcia informatyki mają być organizowane tak, by przy jednym komputerze był jeden uczeń. Zgodnie z ostatnim raportem GUS wiele szkół nadal nie spełnia tego wymogu. Program Euroschola.eu od lat stara się ułatwić polskim szkołom pozyskanie odpowiedniej ilości sprzętu komputerowego. Od 1 marca 2012 r. szkoły, uczelnie i przedszkola mogą uzyskać dofinansowanie od 200 do 1500 zł do dostarczanych w ramach Programu Euroschola.eu pracowni komputerowych (kwota dofinansowania uzależniona jest od wielkości oraz parametrów pracowni). Dodajmy, że w ramach jesiennej edycji programu dofinansowanie uzyskało ponad 150 placówek edukacyjnych.
Więcej informacji na  www.euroschola.eu