DOTACJE UNIJNE DLA FIRM do 200 tys
05.03.2012.
W marcu 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN!
 

Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wnioski o dofinansowanie (Etap I oraz Etap II). 
 
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:
- wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym
- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny
- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą
- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

W I etapie powyższego działania możecie Państwo aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł. Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. 

W II etapie aplikujecie Państwo o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.) 

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wnioski o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu).
Jednocześnie podkreślamy, że nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania.
Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami. 
Szczegółowe informacje pod nr. tel. +48 22 875 09 00

Centrum Informacji Gospodarczej