Handel w plenerze
20.04.2012.
 Szkolenie

CHOSZCZNO Stowarzyszenie Lider Pojezierza organizuje bezpłatne szkolenie nt. „„Zasady sprzedaży rękodzieła i żywności podczas imprez plenerowych”. Jeśli chcesz pochwalić się swoją twórczością, wypiekami lub potrawami, i  jeszcze zamierzasz na tym zarobić, to koniecznie musisz wziąć udział w tym kursie...
 
Szkolenie odbędzie się 27. kwietnia 2012 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury przy ul. Podwale 9 w Barlinku. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie pocztą tradycyjną, e-mailową lub faksem wypełnionej karty zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej, tj. www.liderpojezierza.pl je i przesłać ją do 24 kwietnia br. na adres:

promocja@liderpojezierza.pl
lub
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl
tel./fax. : 95 7460 360

Organizator – Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” pokrywa koszty wyżywienia, przerw kawowych oraz materiałów szkoleniowych i warsztatowych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizatorzy proszą o pisemne powiadomienie nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.
(tk)


KARTA ZGŁOSZENIOWA
 
na szkolenie
„Zasady sprzedaży rękodzieła i żywności podczas imprez plenerowych”.
Termin szkolenia: 27. kwietnia 2012r.
Miejsce szkolenia: Barlinecki Ośrodek Kultury, ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek

Imię i nazwisko   
Data urodzenia   
Adres zamieszkania       
e-mail:   
Nr telefonu:   

Wypełniona karta zgłoszeniowa jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Prosimy o przysłanie niniejszego zgłoszenia pocztą tradycyjną, e-mailową lub faksem do dnia 24. kwietnia 2012r. do godz.12.00.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl
tel./fax. : 95 7460 360


 
1. Organizator – Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” pokrywa koszty wyżywienia, przerw kawowych oraz materiałów szkoleniowych i warsztatowych.
2.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uprzejmie prosimy o pisemne powiadomienie w terminie nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji naszego zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 133
z późn. zm.).


Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
………………………………………………………
                                                                                                     Miejscowość, data                                                                ……………………………………………………………………………..
                                                                                             Czytelny podpis4.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji naszego zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 133
z późn. zm.).