Jubileuszowy koncert
11.06.2012.
 Jubileuszowy koncert

CHOSZCZNO Jutro (12 czerwca) o 17.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego odbędzie się koncert z okazji 20-lecia istnienia szkoły. Wstęp wolny. 
 Jubileuszowy koncert„Mija 20 lat odkąd w Choszcznie powstała samodzielna, jedyna w powiecie placówka kształcenia artystycznego – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która od 2007 roku nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego. Jesteśmy dumni, że możemy rozwijać kulturę muzyczną kształcąc młode pokolenie właśnie tutaj na Ziemi Choszczeńskiej.
Pragniemy udokumentować fakt jubileuszu oddając w Państwa ręce  folder o szkole. Nasze opracowanie składa się z głównie ze zdjęć dokumentujących chwile i zdarzenia minionych lat.
Od 2008 roku szkoła ma nową siedzibę przy ul. Mur Południowy 7, stwarzającą bardzo dobre warunki pracy i nauki. Remont, modernizację i adaptację budynku przeprowadziliśmy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególne podziękowanie za pomoc przy realizacji tej inwestycji składamy Panu Maksymilianowi Celedzie – Dyrektorowi Departamentu Kształcenia Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, obecnie doradcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Dyrektorowi Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisławowi Bujanowskiemu.
Słowa podziękowania kierujemy również do radnych i władz samorządowych ubiegłej kadencji oraz Pana Starosty Choszczeńskiego Romana Lubinieckiego i Pana Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka za przekazanie nieruchomości na Skarb Państwa i wsparcie inwestycji.
Dziękujemy Starszemu Wizytatorowi CEA Regionu Zachodniopomorskiego Panu Waldemarowi Ogrodniczakowi za wieloletnią pomoc organizacyjną i merytoryczną.
„Kształtowanie człowieka, to proces złożony, syntetyczny, wielowymiarowy. Sztuka odgrywa w procesie tym ogromną rolę, ponieważ obszar jej oddziaływania nie ogranicza się wyłącznie do wrażliwości estetycznej, ale obejmuje wszystkie dziedziny ludzkiego życia, wpływając na postawę moralną, życie umysłowe i uczucia”. Tak pisała Irena Wojnar, pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od tamtej pory, a były to lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia, słowa te nie straciły na aktualności.
Szkolnictwo artystyczne stanowi rzetelną podstawę polskiej kultury a szkoły artystyczne, to także ważne ośrodki kultury, miejsca oddziałujące na lokalną społeczność.
Wspólnym mianownikiem funkcjonowania i rozwoju szkoły jest uczeń. Podmiotowe traktowanie, dbałość o prawidłowy rozwój talentu, rozwój emocjonalny i intelektualny, to motto naszych działań.
Mamy również świadomość pewnych zagrożeń. Wybory, przed którymi stajemy we współczesnym świecie z pozoru bardzo poukładanym są coraz trudniejsze. Młodzi ludzie, choć wspierani opieką rodziców, pedagogów i wychowawców często gubią system wartości. Poddają się, rezygnują i często nie potrafią powiedzieć dlaczego?. Pójście na tzw. „łatwiznę”, bo taki styl stał się znakiem naszych czasów, stanowi realne zagrożenie dla rozwoju młodego człowieka. Dlatego w sposób szczególny musimy dbać o uczniów uzdolnionych artystycznie, gdyż to oni ze względu na swoją wrażliwość są bardziej narażeni na uleganie blichtrowi i wszechobecnej tandecie.
Szkoła dziś, to 110 uczniów, 14 pedagogów i 6 pracowników administracji i obsługi. Przy szkole działa klasa „0” i Młodzieżowe Studium Muzyczne, w których kształci się 70 uczniów i pracuje dodatkowo 3 pedagogów. Rozwija swoją działalność Studium Plastyczne. Uczniowie grają w zespołach kameralnych, orkiestrze szkolnej oraz śpiewają w chórze i zespole wokalno-rytmicznym.
Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami artystycznymi  i organizacyjnymi. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca na konkursach, przeglądach i festiwalach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Organizujemy festiwale i konkursy pianistyczne, warsztaty akordeonowe dla uczniów i pedagogów Polski Zachodniej i Północnej, konkurs o patronie szkoły i koncerty umuzykalniające dla uczniów klas „0” i I-III przedszkoli i szkół podstawowych. Uczniowie i pedagodzy często koncertują dla społeczności lokalnej.
Współpracujemy ze szkołami muzycznymi oraz instytucjami kultury w Polsce i zagranicą. Nasi absolwenci kontynuują lub ukończyli edukację muzyczną na prestiżowych uczelniach muzycznych w Polsce i poza jej granicami.
Bogatą, barwną dokumentację tego co robimy stanowi czterotomowa kronika szkoły oraz nagrania video i DVD.
W 1996 roku powstało Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne, które wspiera artystyczny rozwój szkoły. Wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt dydaktyczny i instrumenty finansowane jest przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, rodziców, sponsorów i sporadycznie przez samorząd lokalny.
Za nami 20 lat budowania edukacji artystycznej, a przed nami nowe wyzwania, plany i zamierzenia. Głęboko wierzymy w potrzebę i sens edukacji muzycznej, poprzez którą przekazywane są najwyższe wartości, buduje się harmonia wewnętrzna człowieka wraz z jego wyobraźnią i wrażliwością.
Wszystkim, którzy nas wspierali przez te 20 lat serdecznie dziękujemy.
Dyrektor PSM w Choszcznie
Włodzimierz Kubacki

PS. Z okazji jubileuszu szkoła wydała okolicznościowy folder w którym zamieszczona jest powyższa wypowiedź.