Edukacja dla każdego
16.08.2012.

Edukacja dla każdego

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
oraz Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie zapraszają do udziału w projekcie
„Edukacja dla każdego”.
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych”.

W ramach projektu zapraszamy od września 2012 na naukę w zaocznej dwuletniej szkole policealnej na kierunkach: technik usług kosmetycznych   i technik geodeta.

Szczegółowe informacje na stronie: www.zdz.gorzow.pl