Otwarty Semafor
19.11.2012.
 Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”

CHOSZCZNO Na piątkowym zebraniu założycielskim powołano do życia Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”. – Chcemy nie tylko popularyzować, ale przede wszystkim ratować historię choszczeńskiego kolejnictwa – mówi pierwszy prezes ZDZISŁAW GÓRSKI. 
 
Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”

Zebranie mające na celu utworzenie stowarzyszenia odbyło się w Choszczeńskim Domu Kultury. Choć organizatorzy tego spotkania obawiali się, że niezbyt wielu będzie zainteresowanych działalnością w takiej organizacji, to jednak byli mile zaskoczeni zarówno frekwencją jak i tym, że przynoszono stare fotografie, dokumenty, mundury, znalazła się nawet kolejarska lampa karbidowa. Na listę obecności wpisało się 29 osób, głównie czynnych i emerytowanych kolejarzy. Pojawili się też sympatycy i hobbyści. Mini wystawa fotograficzna, na której uwypuklono przede wszystkim zdjęcia związane głównie z choszczeńskimi kolejarzami, na wielu nie robiła większego wrażenia, jednakże byli tacy, których przedstawione obrazy mocno zaskakiwały. Pisząc o tej ekspozycji należy podkreślić,  że to tylko namiastka zbiorów, które w ostatnich miesiącach udało się skompletować ZDZISŁAWOWI GÓRSKIEMU i TADEUSZOWI JANUSZKIEWICZOWI oraz tych, które już znajdują się w biurze promocji choszczeńskiego magistratu.

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia kolejarskiego stowarzyszenia odbyło się 14 września tego roku i to właśnie na nim zdecydowano, że przez najbliższe dwa miesiące trwać będzie dyskusja m.in. nad projektem statutu. Głównie dlatego w piątkowy wieczór wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Obecni na zebraniu jednogłośnie zdecydowali, że ich stowarzyszenie nosić będzie nazwę Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”. Przyjęto statut, w którym określono główne cele stowarzyszenia, prawa i obowiązki oraz zasady wyboru władz. Chwilę później w jawnych wyborach zdecydowano, że w składzie zarządu, który kierował będzie „Semaforem” przez najbliższe cztery lata znajdą się: ZDZISŁAW GÓRSKI, TADEUSZ JANUSZKIEWICZ, KRYSTYNA ROSIAK, PIOTR CIEŚLAK, EWA PIECHOTA, natomiast komisję rewizyjną tworzyć będą: ADAM RABIKOWSKI, JAN NIZIO i BOŻENA BORTNIK.
 Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”
 
Trochę emocji było podczas dyskusji dotyczącej składek członkowskich. Tu zastępca burmistrza ADAM ANDRIASZKIEWICZ wytłumaczył, że przyszła działalność stowarzyszenia będzie się opierać nie tylko na działalności społecznej, ale także na kreowaniu projektów, do realizacji, których potrzebny będzie także własny wkład finansowy. Zaproponował by stowarzyszenie zwróciło uwagę na możliwości jakie oferuje m.in. Lider Pojezierza. Ostatecznie zdecydowano, że składka członkowska wynosić będzie pięć zł. W chwilę po zebraniu odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu podczas, którego podzielono funkcje. Prezesem wybrano Z. Górskiego, wiceprezesem T. Januszkiewicza, skarbnikiem E. Rosiak, sekretarzem E. Piechotę, a członkiem P. Cieślaka. Obecnie rozpoczęto procedurę rejestracji stowarzyszenia. Przypominamy też, że w lutym 2013 roku z okazji 68 rocznicy zakończenia walk o Choszczno zaprezentowana zostanie duża wystawa dotycząca historii choszczeńskiego kolejnictwa. W związku z tym zarząd stowarzyszenia zwraca się z apelem do wszystkich kolejarzy o przekazywanie dokumentów, zdjęć i przedmiotów, które można by było tam zaprezentować. W tej sprawie należy się kontaktować ze Z. Górskim (725 077 877) lub biurem promocji UM w Choszcznie (781 501 160, promocja@choszczno.pl).
Tadeusz Krawiec

Ze statutu Choszczeńskiego Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”

Celem stowarzyszenia jest:
- Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,
- Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie na węźle kolejowym Choszczno
- Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,
- Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa,
- Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej
    poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,
- Prowadzenie i inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony
    zabytków polskiego kolejnictwa,
- Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów
    służących propagowaniu historii kolei,
- Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa
    kolejowego.