Nic tylko brać
29.11.2012.
  Nic tylko brać
CHOSZCZNO Jeśli masz mniej jak 24 i więcej jak 50 lat, chcesz wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, jesteś niepełnosprawny, nieaktywny zawodowo lub się uczysz, wystartuj z pomysłem na własny biznes w projekcie „Nie trać czas, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! III”.  Na 30 najlepszych czeka kasa, a dokładniej 35 tys. zł na głowę.
 
 
Nic tylko brać

Powiat Choszczeński/Starostwo Powiatowe w Choszcznie
 informuje o realizacji  projektu konkursowego pt.
„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! III”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Projekt jest realizowany od 01.10.2012 r. do 31.03.2015 r. i jest skierowany do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu choszczeńskiego oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należących do następujących grup:
- osoby do 24 roku życia,
- osoby po 50 roku życia,
- kobiety wchodzące na rynek pracy po urodzenia dziecka,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące.
Wyżej wymienione grupy stanowić będą 100% uczestników projektu.
Zapisy na szkolenia trwają:
I grupa od 19 listopada 2012 r. do 02 grudnia 2012 r.
II grupa od 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.
III grupa od 19 listopada 2012 r. do 21 grudnia 2012 r.
IV grupa od 06 maja 2013 r. do 26 maja 2013 r.
V grupa od 06 maja 2013 r. do 06 czerwca 2013 r.
VI grupa od 06 maja 2013 r. do 09 czerwca 2013 r.
 
30 najlepszych pomysłów na biznes otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 35 tys. zł!!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
Biuro Projektu - Starostwo Powiatowe w Choszcznie –
ul. Bol.Chrobrego 27A, 73 – 200 Choszczno
 tel/fax: 95 765 09 42; 95 748 89 34 e-mail: projekt@powiatchoszczno.pl
Dokumenty dostępne są w biurze projektu oraz na stronie www.powiatchoszczno.pl/projekt