Kasa czeka
27.03.2013.
 Kasa czekaCHOSZCZNO Nawet 50 tys. zł dofinansowania będzie można uzyskać w ramach tzw. „Małych projektów”, które Lider Pojezierza zacznie przyjmować już od 15 kwietnia. Kto może powalczyć o tę kasę? Zarejestrowanie stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, jednostki kultury, a także jednostki samorządu terytorialnego. A na co można ją przeznaczyć? M.in. na imprezy rekreacyjne, kulturalne i szkoleniowe. Ważne, żeby projekt wpisywał się w strategię Lidera Pojezierza. Masz pytanie? Zadzwoń do specjalisty-koordynatora: 95 765 9324.
(tk)
 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają  się do osiągnięcia  celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków: od 15.04.2013r. – do 10.05.2013r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – do 15:30;

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.
Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków :
• w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – 2 485 100,25 zł
• w ramach działania „Małych projektów” –1 200 000,00 zł
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania:
Warunkiem wyboru operacji do finansowanie jest uzyskanie w ramach oceny Rady LGD minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 50% maksymalnej sumy punktów dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz 40%  maksymalnej sumy punktów dla „małych projektów”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
• Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl  
• Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku oraz w punktach koordynatora w każdej gminie (w Choszcznie 95 765 9324 Małgorzata Bartoszek).
 
Pytania należy kierować na adres email:lgd@liderpojezierza.pl lub telefonicznie: 95 746-03-60.