Ma造 Uniwersytet So貫cki
06.08.2013.
Ma造 Uniwersytet So貫ckiLokalna Grupa Dzia豉nia Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wznawia nabór na cykl bezp豉tnych szkole i warsztatów pn. MUS – „Ma造 Uniwersytet So貫cki”

Celem Ma貫go Uniwersytetu So貫ckiego jest aktywizacja mieszka鎍ów so貫ctw gmin obszaru obj皻ego LSR oraz nabycie przez nich wiedzy i umiej皻no軼i w zakresie dzia豉 spo貫cznych, zarz康zania so貫ctwem i jego finansami oraz budowania partnerstw zdolnych do realizowania przedsi瞝zi耩  w celu systematycznego wprowadzania zmian poprawiaj帷ych jako嗆 篡cia na wsi.
Grupa docelowa to 24 lokalnych liderów obszaru obj皻ego LSR, w tym so速ysów oraz osób zaanga穎wanych w prace so貫ctwa.
Warsztaty i szkolenia w zakresie tego dzia豉nia odb璠 si w ramach 4 trzydniowych zjazdów szkoleniowych w O鈔odku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcznie mieszcz帷ym si przy ul. Sportowej 1, w nast瘼uj帷ych terminach:  
 
I zjazd: 20-22 wrze郾ia 2013 r.
So貫ctwo w strukturze samorz康u, kompetencje so速ysa
Integracja grupy. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania so貫ctwa (so貫ctwo w 鈍ietle Ustawy o samorz康zie gminnym, statut so貫ctwa, organy so貫ctwa i ich kompetencje). So速ys w ró積ych rolach: lider i animator, mediator, polityk spo貫czny.
 
II zjazd: 25-27 pa寮ziernika 2013 r.

Umiej皻no軼i spo貫czne
Autoprezentacja i wyst徙ienia publiczne. Komunikacja niewerbalna. Umiej皻no軼i komunikacyjne:  komunikat „ja”, aktywne s逝chanie, zadawanie pyta, udzielanie informacji zwrotnych, prowadzenie dyskusji, przekonywanie innych. Zachowania asertywne: wyra瘸nie opinii, proszenie i odmawianie. Umiej皻no嗆 post瘼owania w sytuacjach konfliktowych i rozwi您ywania konfliktów.
Zjawiska i procesy grupowe. Zjawiska zwi您ane z wprowadzaniem zmian.
 
III zjazd: 15-17 listopada 2013 r.

Organizowanie spo貫czno軼i lokalnej
 
Badanie potrzeb i problemów spo貫czno軼i so貫ctwa. Model zaanga穎wania (wspólny cel, poczucie wp造wu, kompetencje, sukces). Budowanie koalicji wokó potrzeb/problemów. Budowanie partnerstwa grup, instytucji i organizacji w so貫ctwie. Wspieranie dzia豉 wolontarystycznych. Pobudzanie przedsi瑿iorczo軼i.
 
IV zjazd: 29, 30 listopada - 1 grudnia 2013 r.
Zarz康zanie so貫ctwem
Budowanie systemu komunikowania w so貫ctwie. Planowanie dzia豉, dysponowanie funduszem so貫ckim. Dzia豉nie poprzez projekty (tworzenie projektów). Mo磧iwo軼i pozyskiwania 鈔odków finansowych na dzia豉nia spo貫czne. Promowanie so貫ctwa.
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wype軟iona karta zg這szeniowa - do pobrania tutaj .

Uprzejmie prosimy o przes豉nie zg這szenia poczt tradycyjn, e-mailow lub faksem do dnia 31 sierpnia 2013 roku. do godz. 12.00. pod adres:
 
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"
ul. S康owa 8
74-320 Barlinek
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl
Te./fax. 95 7460 360
Wszystkim uczestnikom zapewniamy wy篡wienie (obiad), serwis kawowy oraz materia造 szkoleniowe.
 
Na ka盥 gmin z obszaru Lokalnej Grupy Dzia豉nia Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” przypadaj dwa miejsca dla lokalnych liderów. W przypadku braku ch皻nych z poszczególnych gmin, ich miejsca zostan przydzielone osobom znajduj帷ym si na li軼ie rezerwowej, wg kolejno軼i zg這sze.
 
Szkolenia b璠 rozpoczyna造 si w pi徠ki ok. godz. 15.00