Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Choszczno
20.12.2013.
Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminie Choszczno
w 2012

1. Dane podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

    • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul.
       Wolności 26, 73-200 Choszczno

2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów    biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

    • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie,
       gmina Choszczno

3. Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Choszczno w 2012 roku.

    • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 10,14%
    • odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%


4. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku

    • TR  =  90,1%

5. Punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno:

    • przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
       akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
       i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
        rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

       - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o
         Zakład ochrony środowiska, Choszczno, ul. Wolności 60 a

    • przeterminowanych leków

       - Apteka MEDIQ
         ul. Rynek 1, 73-200 Choszczno
       - Apteka Prywatna mgr farm. Edward i Danuta Stencel S.C.
         ul. Wolności 31, 73-200 Choszczno
       - Apteka „W Wieży”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Za Wieżą”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka  „GRUNWALD” mgr farm. Krystyna Kaźmierczak
         ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno
       - Apteka „CENTRUM”
         ul. Wolności 4F, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Centrum Zdrowia”
         ul. Bohaterów Warszawy 26, 73-200 Choszczno


    • zużyte baterie można oddawać w każdym sklepie prowadzącym ich sprzedaż

 
Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminie Choszczno w 2013 roku


1. Dane podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

    • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul.
       Wolności 26, 73-200 Choszczno

2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów    biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

    • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie,
       gmina Choszczno

3. Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Choszczno w 2013 roku.

    • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 24,08%
    • odpady budowlane i rozbiórkowe – 38%

4. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku

    • TR  =  51%

5. Punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno:

    • przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
       akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
       i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
        rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

       - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o
         Zakład ochrony środowiska, Choszczno, ul. Wolności 60 a

    •  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
       - ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
         ul. Dąbrowszczaków 29 F, 73-200 Choszczno

    • przeterminowanych leków
       - Apteka MEDIQ
         ul. Rynek 1, 73-200 Choszczno
       - Apteka Prywatna mgr farm. Edward i Danuta Stencel S.C.
         ul. Wolności 31, 73-200 Choszczno
       - Apteka „W Wieży”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Za Wieżą”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka  „GRUNWALD” mgr farm. Krystyna Kaźmierczak
         ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno
       - Apteka „CENTRUM”
         ul. Wolności 4F, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Centrum Zdrowia”
         ul. Bohaterów Warszawy 26, 73-200 Choszczno

    • zużyte baterie można oddawać w każdym sklepie prowadzącym ich sprzedaż


Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminie Choszczno w 2014 roku.


1.    Dane podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

•    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

2.    Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów    biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

•    Składowisko Odpadów Komunalnych w Stradzewie.

3.    Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Choszczno w 2014 roku.

•    papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 16,2%
•    odpady budowlane i rozbiórkowe – 49,5%

4.    Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku.

•    TR = 36,7%

5.    Punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno.

•    przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli  i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych:
    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska, Choszczno, ul. Wolności 60 a

•    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

    ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ul. Dąbrowszczaków 29 F, 73-200 Choszczno

•    przeterminowanych leków:

    Apteka MEDIQ ul. Rynek 1, 73-200 Choszczno,
    Apteka Prywatna mgr farm. Edward i Danuta Stencel S.C. ul. Wolności 31, 73-200 Choszczno,
    Apteka „W Wieży”, ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
    Apteka „Za Wieżą”, ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno,
    Apteka  „GRUNWALD” mgr farm. Krystyna Kaźmierczak, ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno
     Apteka „CENTRUM” ul. Wolności 4F, 73-200 Choszczno,
    Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Bohaterów Warszawy 26, 73-200 Choszczno

•    zużyte baterie można oddawać w każdym sklepie prowadzącym ich sprzedaż