Nabór wniosków 2014
06.02.2014.


CHOSZCZNO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają  się do osiągnięcia  celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Limity  środków dostępnych:        
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  – 400 000,00 zł
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 755 179,18 zł
3. Małe projekty – 908 783,50 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:

1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
2. Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl
3. Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl  

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku oraz w punktach koordynatora w każdej Gminie. Pytania należy kierować na adres email: lgd@liderpojezierza.pl  lub telefonicznie: 95 746-03-60.

Termin składania wniosków od 20 lutego do 10 marca 2014 w biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74 – 320 Barlinek; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – do 15:30.