III Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęty
07.04.2014.
III Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczętyCHOSZCZNO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” wniosków na ostatni nabór dofinansowania w ramach środka pn. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Limity  środków dostępnych wynosi: 550.766,03 zł (środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego)     

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentacji oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są:

• w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie
•   na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgr.choszczno.pl  
•   na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: www.wzp.pl lub www.lgr.wzp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie: tel./faks 95 765 38 79 i kom. 503 132 972 w godzinach otwarcia biura od 7.30 do 15.30 oraz drogą e-mailową lgr@choszczno.pl

Termin składania wniosków od 26 maja do 27 czerwca 2014 w biurze Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie, ul. Rynek 6a, 73 – 200 Choszczno, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 czerwca o godz. 14.00