Konrad zgarnął wszystko
30.06.2014.
Choszczno - SP Zamęcin - Konrad zgarnął wszystko CHOSZCZNO. Wizytę po szkołach kończymy w Zamęcinie. Tu prymusem, ze średnią 5,8 został KONRAD MISZKIEWICZ. Świadectw z czerwonym paskiem było więcej, ale uczniowie i pedagodzy chwalą się też tytułami „Szkoła w Ruchu” i „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Dyrektorkę szkoły DANUTĘ STRÓŻYŃSKĄ-GRYĆKO ucieszyła wizyta DANUTY LEWANDOWSKIEJ, MARLENY WASZKIEL  i przedstawicieli Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich, którzy wsparli wyjazd Choszczno - SP Zamęcin - Konrad zgarnął wszystko uczniów do parku dinozaurów w Nowinach Wielkich. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego z prezentami dla najlepszych uczniów pojawili się też burmistrz ROBERT ADAMCZYK, radny JERZY MIŁADOWSKI i sołtys MAREK ŻURAŃSKI. Oni wręczyli nagrody dla tych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Otrzymali je: wspomniany już K. Miszkiewicz oraz NIKOLA KURZYŃSKA, EDYTA TYRCHA, JUSTYNA GWOŹDZIK WIKTORIA CHAJ. Za świadectwa z czerwonym paskiem książkami i stypendiami nagrodzeni zostali: ALICJA DOBCZYŃSKA, ALICJA PILIKOWSKA, MIŁOSZ DOBRODZIEJ, MAŁGORZATA HŁADONIUK i wymieniani już N. Kurzyńska, J. Gwoździk, K. Miszkiewicz. Ten ostatni można powiedzieć, że zgarnął wszystko, bo także nagrodę dyrektora szkoły. W trakcie tej uroczystości społeczność szkolna pożegnała MIROSŁAWĘ PŁOTEK i ELŻBIETĘ POPIELARCZYK, nauczycielki odchodzące na emeryturę.
(tk)