Zarządzenie Nr 1713/14 Burmistrza Choszczna
31.07.2014.

Zarządzenie Nr 1713/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2014 r. w spawie udzielena dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - kliknij