Pozbywamy się azbestu 2015
27.01.2015.
AZBEST 2015
                 W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowania w wysokości 100 % na usuwanie wyrobów zawierających azbest  rozpoczynamy nabór zgłoszeń  do gminnego programu „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno – etap V”
Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe,  mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie Gminy Choszczno. W roku bieżącym wnioski mogą składać także przedsiębiorcy. Wnioski dla przedsiębiorców pobrać można na stronie: www:wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w programie ( deklaracje)  w Urzędzie Miejskim w Choszcznie- Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska /pok. Nr 6/ osobiście w terminie do dnia 30.04. 2015 r.
WAŻNE:  W roku bieżącym wnioski mogą składać także przedsiębiorcy. Wnioski dla przedsiębiorców pobrać można na stronie: www:wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”
Informacji o  programie  udziela Małgorzata Bartoszek, pok. 25,
 tel. 095 765 9324.

                                    Burmistrz Choszczna