Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Choszczna  dot. udzielonych dotacji
26.02.2015.
Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologii społecznej; kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ratownictwa i ochrony ludności – KLIKNIJ