Choszczno - Święto bibliotekarzy
24.05.2015.
Choszczno - Święto bibliotekarzy
CHOSZCZNO. Tegoroczne obchody Dnia Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej poświęcone były 50. rocznicy śmierci pisarki MARII DĄBROWSKIEJ. Przypomnijmy, że to właśnie jej siostrzenica DANUTA HEPKE-KELCH, przez 23 lata kierowała choszczeńską placówką. Bibliotekarze uważają, że to właśnie za jej sprawą, na terenie powiatu nastał powojenny boom w upowszechnianiu czytelnictwa i propagowania kultury bibliotecznej.

Choszczno - Święto bibliotekarzy  Na przedstawionej powyżej fotografii widzimy choszczeńską bibliotekę z 1954 roku, która wówczas mieściła się przy ul. przy ul. B. Chrobrego 7. Zdjęcie zostało zrobione przy okazji wizyty pisarki MARII DĄBROWSKIEJ (czwarta z lewej), a obok niej stoi ówczesna kierowniczka tej placówki (1951 – 1974), jej siostrzenica DANUTA HEPKE-KELCH (pierwsza z lewej). Dzisiejsza biblioteka to już zupełnie inny obiekt, a po ukończonym w ubiegłym roku remoncie uznawana jest za najpiękniejszą i najnowocześniejszą tego typu placówkę w naszym województwie.
Dyrektor ANNĘ LEWICKĄ, która otwierała spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, bardzo ucieszył fakt, że zaproszenie na to wydarzenie przyjęli również emerytowani pracownicy, także ci, którzy pracowali z D. Hepke-Kelch. Zaznaczyła, że to także dzięki nim ożywają wspomnienia o pisarce i jej związkach z naszym miastem. Przypomniała też, że w zbiorach biblioteki znajdują się wspomnienia siostrzenicy Choszczno - Święto bibliotekarzy  Dąbrowskiej, a także zacytowała kilka fragmentów dzienników pisarki, m.in. opisujących jej pobyt w Choszcznie, a także jej relacje z siostrą HELENĄ HEPKE i siostrzenicą Danutą (obydwie są pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie – red.).
Na spotkaniu z bibliotekarzami obecny był burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Pogratulował im dotychczasowych osiągnięć, a szczególne życzenia złożył na ręce EWY ZAJKOWSKIEJ, starszego bibliotekarza z MBP w Choszcznie, która została wyróżniona w konkursie na Bibliotekarza Roku 2014. Przypomnijmy, że tę nagrodę odebrała podczas inauguracji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które odbyło się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
Tadeusz Krawiec