Prace nad nową Lokalną Strategią Rozowju na lata 2014-2020
21.09.2015.
Prace nad nową Lokalną Strategią Rozowju na lata 2014-2020CHOSZCZNO. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza wszystkich mieszkańców z Gminy Choszczno, którzy objęci są Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego do włączenia się w prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.


Dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 może stać się dokumentem, który faktycznie będzie odzwierciedlał potrzeby mieszkańców z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego oraz wpływającym na rozwój terenów wiejskich.

Mamy okazję wspólnie zdecydować w jaki sposób zagospodarować pieniądze z funduszy europejskich. Nie pozwólmy narzucić pomysłów, które w żaden sposób nie przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze.

Co należy zrobić? Wystarczy wejść na stronę Lidera Pojezierza wypełnić znajdujące się tam ankiety nr 1 i 2 służące zebraniu przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i  odesłać je na adres e-mail: lgd@liderojezierza.pl