Choszczno - ZNP - Związkowe święto
23.12.2015.
Choszczno - ZNP - Związkowe święto
CHOSZCZNO. Z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego choszczeński oddział zorganizował spotkanie, w trakcie którego podsumowano całokształt działalności i wyróżniono najaktywniejszych członków. Od przyszłego roku Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie nosić będą imię WIESŁAWA DREWICZA.

Otaczanie nauczycieli ochroną prawną, walka o utrzymanie miejsca pracy, pomoc w zdobywaniu awansu zawodowego oraz szeroko rozumiana działalność socjalna, kulturalna i turystyczno-rekreacyjna, to główne zamierzenia, którymi obecnie zajmuje Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie. W Polsce organizacja ta zaliczana jest do najstarszych stowarzyszeń związkowych, natomiast na Ziemiach Zachodnich liczy sobie około 70 lat. Choszczeński oddział w 11 ogniskach związkowych zrzesza obecnie 280 członków. Choszczno - ZNP - Związkowe święto
Na uroczystym spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie związkowcy przypomnieli nie tylko historię powstania ZNP, ale także to, czym sami mogą się pochwalić. Wydali też okolicznościowy folder, w którym wyliczone są m.in.: przedsięwzięcia organizowane dla środowiska oświatowego, to co zrobili w latach 2006-2015, a także wystawy, konkursy oraz zamierzenia rekreacyjne. Wizytówką tych ostatnich są Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie, które od przyszłego roku będą nosić imię zmarłego tym roku WIESŁAWA DREWICZA.
Prezes BARBARA NASKRĘT odbierając życzenia od włodarzy gminy i powiatu przypomniała, że to dzięki inicjatywie i determinacji członków ich związku nauczyciele otrzymali min. podwyżki zarobków, a także korzystają z emerytur kompensacyjnych. Przypomniała też, że w 2012 roku przy ich oddziale utworzony został Klub Młodego Nauczyciela, którego zadaniem jest wspieranie młodych nauczycieli.
(tk)