Zawiadomienie
19.04.2016.
 ZAWIADOMIENIE
 
15 kwietnia 2016 r. weszła w życie Uchwała nr XIV/124/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. (dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1373) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszelki zmiany związane z gospodarką odpadami należy składać na nowych drukach uwzględniając stawki opłat zawarte w uchwale NR XIII/106/2015 rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015 r., poz.5650).

do pobrania:
- druk deklaracja
- stawki opłat
- informacja o nowym wzorze deklaracji