NOWE MEJSCA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE CHOSZCZNO
10.10.2016.

Celem projektu „NOWE MEJSCA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE CHOSZCZNO” Nr RPZP.08.01.00-32-K059/16 jest trwałe zwiększanie miejsc edukacji przedszkolnej dla 3 i 4 latków w Gminie Choszczno do 31.08.2017 roku i poprawa jakości edukacji przedszkolnej. Trzyosobowe oddziały przedszkolne zostaną utworzone przy funkcjonujących Przedszkolach Publicznych w Choszcznie, czyli w: Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznym Przedszkolu nr 2 „Tęczowa Kraina”, Publicznym Przedszkolu nr 5 z Grupą Żłobkową.
 
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 519 55,12 zł

Projekt jest skierowany do 75 dzieci zamieszkujących w Gminie Choszczno oraz 24 nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w wyżej wymienionych przedszkolach.
 
W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia:
• Prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
• Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 75 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Choszczno
• Zajęcia dodatkowe dla 48 dzieci, w tym 4 dzieci z niepełnosprawnością (logopeda, zajęcia rewalidacyjne)
• Zajęcia dodatkowe dla 75 dzieci z języka angielskiego (dla dzieci z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 5) i matematyki (dla dzieci z Przedszkola nr 2)
• Studia podyplomowe dla 5 nauczycielek wychowania przedszkolnego z Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 5 – z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauki języka anielskiego w przedszkolu 
• Kursy doskonalące kompetencje dla 24 nauczycielek wychowania przedszkolnego z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 5 – z zakresu muzykoterapii i arteterapii.

 
Dokumenty do pobrania:
Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny - uczestnik
Formularz rekrutacyjny - nauczyciel