Projekt: Kołki - moja wieś, moje miejsce
01.08.2017.
 
Projekt pn. „Kołki – moja wieś, moje miejsce” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Kołki w Gminie Choszczno

 
Beneficjent: Gmina Choszczno
 
Nr umowy: 00009-6935-UM1610008/16
 
Celem projektu jest budowanie otwartej i kreatywnej społeczności poprzez rozpoczęcie cyklu spotkań mających za zadanie budowanie wspólnej tożsamości lokalnej, pobudzenie aktywności i integracji społecznej wśród mieszkańców wsi Kołki i miejscowości ościennych.
Osiągnięcie ww. celu możliwe będzie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze LSR jakim jest uzupełnienie kompleksu kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Kołki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz realizacją trzech oddolnych przedsięwzięć zrealizowanych przez społeczność lokalną tj.:
- organizacją dwóch spotkań tematyczno – eventowych „Poznajmy się, integrujmy się – partnerstwo w bliskości tradycji”,
- organizacją warsztatów plastycznych pn. „Kołki pędzlem malowane”
- organizacją „Pikniku rodzinnego”

Projekt skierowany jest do młodzieży (15 – 18 lat) oraz mieszkańców wsi w wieku 50+
– uczestnictwem w projekcie objętych zostanie 40 osób.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wartość projektu to: 91 455,91 zł
Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 58 193,00 zł
 
    
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
Zdjęcia z realizacji projektu.