Projekt: Koplin - moja wieś, moją historią
01.08.2017.
 
Projekt pn. „Moja wieś - moją historią” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Koplin w Gminie Choszczno”

 
Beneficjent: Gmina Choszczno 
 
Nr umowy: 00006-6935-UM1610001/16
 
Celem projektu jest budowanie otwartej i kreatywnej społeczności poprzez rozpoczęcie cyklu spotkań   mających   za   zadanie   budowanie   wspólnej   tożsamości   lokalnej,   pobudzenie aktywności   i   integracji   społecznej   wśród   mieszkańców   wsi   Koplin   i   miejscowości ościennych.    Osiągnięcie   ww.   celu   możliwe   będzie   dzięki   innowacyjnym   rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze LSR jakim jest utworzenie centrum społeczno-kulturalnego   w   miejscowości   Koplin   oraz   realizacją   trzech   oddolnych przedsięwzięć zrealizowanych przez społeczność lokalną. tj.:
-  organizacją  spotkań tematyczno – eventowych „Ja w mojej wsi, w mojej gminie”,
- organizacją warsztatów plastycznych pn. „Koplin pędzlem malowane”
- organizacją „Pikniku rodzinnego”
Projekt skierowany jest do młodzieży (15 – 18 lat) oraz mieszkańców wsi w wieku 50+
Koplin – uczestnictwem w projekcie objętych zostanie 40 osób.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 
Wartość projektu to: 89  256,67 zł
Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 56 794,00 zł

 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Zdjęcia z relizacji projektu.