70 lat OSP w Stradzewie
19.09.2017.
70 lat OSP w Stradzewie
STRADZEWO. W sobotę mieszkańcy Stradzewa obchodzili 70 rocznicę powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okazji na remizie odsłonięto tablicę pamiątkową oraz figurę św. Floriana.


     Jeśli pierwsze powojenne lata nie zostały zapisane w kronikach, dokumentach czy utrwalone na zdjęciach, to po 70 latach trudno jest je w miarę wiernie odtworzyć. Pewne jest to, że historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradzewie zaczęli tworzyć pierwsi przesiedleńcy i to zaraz po przybyciu na te ziemie. W kronikach i ustnych przekazach przetrwała informacja, że już w 1947 roku istniał tu zastęp wyposażony w wiadra, bosaki i łopaty. Okazuje się, że stradzewianie bardzo szybko dorobili się zaprzęgu konnego z pompą ręczną i to akurat potwierdza informacja z 1955 roku, bo właśnie wtedy osiągnęli swój największy sukces, czyli wygrali zawody wojewódzkie. Z kolei rok 1960 doskonale pamięta ALFONS STANIK (widzimy go na poniższym zdjęciu – red.) i to m.in. od niego wiemy, że wówczas zajęli drugie miejsce w zawodach powiatowych. Wszystkie straże, oceniane są głównie poprzez udział w akcjach ratowniczych i tutaj już wspomnieniami dzieli się najstarszy ochotnik w Stradzewie, czyli 78-letni STANISŁAW HOŁUBOWSKI. On doskonale pamięta jak m.in. w Pomieniu ratowali płonącą owczarnię. Nie bez znaczenia dla rozwoju tutejszej OSP było to, że prawie od zawsze istniało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. To właśnie w nim w 1972 roku stworzona została Zakładowa OSP w Stradzewie, z nysą dedykowaną do przewożenia motopompy i reszty sprzętu. W 2001 roku strażacy-ochotnicy wybudowali w czynie społecznym remizę z jednym boksem garażowym, a rok później otrzymali z Danii używanego mercedesa z autopompą wysokiego ciśnienia. Właśnie wtedy w strukturach ochrony przeciwpożarowej zostali zakwalifikowani do kategorii S1 (z jednym wozem bojowym – red.). Dzisiaj OSP w Stradzewie liczy 29 członków, z czego aż 15 przeszkolonych jest do działań ratowniczo-gaśniczych. Mają też 12-osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która w tym roku okazała się bezkonkurencyjna w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
70 lat OSP w Stradzewie
     Sobotni jubileusz ochotnicy ze Stradzewa rozpoczęli od udziału w mszy świętej, a następnie stanęli na zbiórce przy remizie. Tu ich przełożeni, a także włodarze gminy, samorządowcy, jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nimi jednostek składali im życzenia i gratulacje. - W działaniach bojowych zawsze ważna była wasza odwaga, ale dla samej wioski, jak i dla gminy, tak samo ważne były wasze społeczne działania. Każdy mieszkaniec Stradzewa wie, że ludzie w granatowych mundurach towarzyszyli każdemu wydarzeniu, które kreowało powojenną historię tej miejscowości i to dzięki zaangażowaniu waszych poprzedników, wszelkich liderów i ochotniczej starszyzny, jednostka wychowała i nadal wychowuje pokolenia młodzieży, która również przyczynia się do podnoszenia społecznej wartości Stradzewa. Słowa uznania kieruję też do wszystkich pań, które przez te 70 lat zawsze były z wami, często nawet w jednym szeregu – mówił do mieszkańców burmistrz ROBERT ADAMCZYK. W trakcie uroczystości na budynku remizy odsłonięto tablicę upamiętniającą 70-lecie jednostki oraz figurę patrona strażaków czyli św. Floriana. Poniżej wymieniamy wszystkich druhów, którzy zostali tym dniu wyróżnieni resortowymi medalami i odznakami.
Tadeusz Krawiec

Wyróżnieni z okazji 70-lecia OSP w Stradzewie
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
RAFAŁ BODNAR, WŁADYSŁAW MĘDYK, MAREK PAŻONTKA, JAN RAKOCZY
Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
PAWEŁ BASISTY, KRZYSZTOF DOMARECKI, MAREK KUTKOWSKI, MARIUSZ LISIŃSKI
Odznaka „Wzorowy Strażak” - ADAM PRUSAK
Odznaki „Za wysługę lat”: 55-lecie STANISŁAW HOŁUBOWSKI, 30-lecie ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI, 25-lecie JAN RAKOCZY, 20-lecie RAFAŁ BODNAR, 10-lecie NORBERT WOSZCZYK, DAWID BRACICHOWICZ, KRYSTIAN PAŻONTKA, 5-lecie MARTIN PAŻONTKA, ADRIAN WOŁOWIEC, MATEUSZ MĘDYK
Brązowa Odznaka MDP: KAMIL BRACICHOWICZ, DOMINIK MICHAŁOWSKI, JAKUB PRUSAK, BARTŁOMIEJ RAKOCZY