Klucz do kompetencji- program podniesienia jakości kształcenia ogólnego
09.08.2017.
CHOSZCZNO. Gmina Choszczno w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Choszczno poprzez działania zmierzające do wykształtowania u 1931 uczniów kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 177 nauczycieli do 28.02.2019 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 877 383,48 pln

W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia:
  • Wyposażenie pracowni szkolnych,
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów  ze szkół podstawowych,
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów  gimnazjum
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
  • Zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych dla szkół podstawowych
  • Zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych dla gimnazjum
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Wsparcie dla nauczycieli w postaci: